เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร