ชื่อเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสูง ถึงบ้านขุนภูมิ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biding)

ชื่อไฟล์ : f2KL27wTue80240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : AdAx1bETue80253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2UN59FSTue80312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้