ชื่อเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึง บ้านดอนย่านาง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biding)

ชื่อไฟล์ : 6VwUbXhMon24155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sPaSONEMon24220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EHKghpVMon24231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้