ชื่อเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสูง ถึงบ้านขุนภูมิ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biding)

ชื่อไฟล์ : 1FLwLNRThu41647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ghv7gTiMon81536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้