messager
 
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พังโคนศรีจำปา
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ต้องการทราบว่า มีการค้างชำระค่าภาษีโรงเรือน หรือ ค่าขยะมูลฝอยประจำปี หรือไม่? บ้านเลขที่ 120/8 ม.1 ถ.อิดพัฒนา ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร (05 กรกฏาคม 2565) บัญจรัตน์ สีคาม รบกวน นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาโฉนดที่ดิน ขึ้นมาตรวจสอบที่เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ในวันเเละเวลาราชการว่าอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปาหรือไม่
สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีที่เราอายุครบ 60 ปี ในเดือน กรกฎาคม 2565 ต้องมายื่นขอรับเบี้ยยังชีพได้ตอนไหน เอกสารที่ต้องเตรียม และจะได้รับเบี้ยยังชีพเลยมั้ยคะ (22 มิถุนายน 2565) เอ๋ มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ได้เลย ในเวลาราชการ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ 1 สำเนาบัตรประชาชน 2 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จะเริ่มได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุครั้งเเรกในปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565)
ตอบคำถามแล้ว 2 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม